Goroutine under the hood

Chắc các bạn cũng không lạ lẫm gì Go nữa, Go là một ngôn ngữ backend được phát triển bởi Google.

Một vài điểm mạnh nổi bật trong Go: - Static binaries - Concurrency - High performance

Trong đó concurrency được coi là first class citizen. Trong bài này mình sẽ đi sâu vào goroutines và cơ chế hoạt động của nó.

Một ít kiến thức căn bản

Phân biệt parallelism và concurrenncy:

Cả hai đều là cách để thực hiện multi processing programming, nhưng:

Phân biệt preemptive scheduling và cooperative scheduling:

Tại mỗi thời điểm chỉ có một process được thực thi, vì vậy sẽ có nhiều loại scheduling CPU sao cho đạt hiệu quả tùy mục đích sử dụng nhất.

Phân biệt process, thread và goroutine:

Time sharing là một cách để share resource của máy tính cho các process, hay nói cách khác là các process có thể đồng thời làm việc trên một single core computer.

Nói vậy thôi, nhưng nó chỉ là “ảo ảnh” của concurrency. Thực chất trong đó là việc switch sự phân bố của CPU rất nhanh giữa các active process với nhau. Để làm được chuyện đó cần phải lưu lại state của một process, và khởi động lại state của một process khác.

Đó chính là context switching.

Context switching cost cho các process rất nặng nề, bao gồm việc phải store tất cả register của CPU.

Tuy vậy, cost để context switching giữa các thread còn khá cao, vì mỗi thread cũng chứa rất nhiều state.

Goroutine

Các bạn hiểu nôm na một goroutine là một function mà có thể chạy đồng thời với các function khác. Các goroutine share nhau address space. Không khác gì thread nhỉ?

Một số đặc điểm goroutine:

So sánh goroutine và thread

Multiplex goroutine

Bởi vì Goroutine là cooperative, nên OS gần như không còn dính dáng tới việc đưa ra quyết định schedule. Đảm nhận việc này là Go scheduler.

Có 3 model cơ bản trong multi threading. Đó là N:1, 1:1 và N:M

Go scheduler

Trong Go scheduler sẽ có 3 thực thể. M P G

M đại diện cho OS thread.(machine)

P là processor, nó sẽ giữ context tương ứng với một OS thread.

G là goroutine.

Trên hình trên chúng ta thấy được 2 M, có giữ context P, mỗi cái sẽ chạy một goroutine G (Lưu ý là để chạy goroutine, M phải giữ context P)

G màu xám là những go routine đang pending, và sẵn sàng để được schedule. Mỗi context P sẽ nắm giữ một list G màu xám như vậy. Cứ mỗi go statement được chạy, nó sẽ được add vào run queue. Khi tới thời điểm, context sẽ pop một goroutine ra, allocate cho nó lên stack, set cho nó một instruction pointer và cho nó chạy.

M và G hẳn là đã rõ rồi, cơ mà P ở đây vai trò là gì? Tại sao không gắn thẳng goroutine vào thread mà phải thông qua context?

Nó sẽ rơi vào trường hợp sau đây, đó là khi thread đang chạy bị block. Nguyên nhân gây ra block có thể là IO hay GC. Ví dụ khi gọi system call, ghi file chẳng hạn, thì trong thời gian block, go scheduler sẽ pass context này cho thread khác để có thể tiếp tục chạy.

Như hình trên, M0 đang handling một cái syscall, điều này làm những goroutine trong running queue sẽ ko được schedule, nên Go scheduler sẽ pass context P cho M1. Lưu ý là M1 có thể được tạo ra trong lúc đó, hoặc lấy ra từ thread cache.

Khi M0 làm xong syscall, thì nó sẽ:

Tại sao Goroutine lại nhẹ như vậy?

Để khởi tạo goroutine chỉ mất tầm 4KB trong khi bạn cần 4Mb để có thể tạo ra một thread.

Lí do là Goroutine có thể tăng/giảm kích thước khi cần trong lúc runtime(dynamic allocation).

Go sử dụng segmented stacks. Cho các bạn chưa biết thì segmented stacks là loại stack mà cho phép tăng/giảm stack space tùy vào mục đích sử dụng, và quá trình này thực hiện ở runtime.

Quá trình tăng stack khi cần thiết của một go routine sẽ thực hiện như sau:

Goroutine blocking

Goroutine sẽ bị block trong các trường hợp sau:

Khi một goroutine bị block, nó sẽ không khiến thread mà nó đang nằm trên bị ảnh hưởng theo.

Nếu các bạn để ý, goroutines giống như một lớp abstraction của thread. Nó giúp programmer không phải làm việc trực tiếp với threads, và OS thì hầu như không biết sự tồn tại của go routine.

Cái mà OS thấy chỉ đơn giản là một process ở user level xin được cấp phát và chạy multiple threads. Việc schedule goroutines trên threads tất tần tật chỉ đơn thuần là việc xây dựng một môi trường ảo ở runtime.

Tất cả I/O trong Go đều là blocking. Vậy xử lý những tác vụ async như network I/O thì như thế nào?

Để giải quyết vấn đề async IO thì trong Go sẽ có một phần để convert từ non-blocking sang blocking I/O. Phần này gọi là netpoller. Công việc nó là nó sẽ ngồi và đợi events từ các goroutines mà muốn thực hiện network I/O, sau đó dựa vào tập file descriptor từ OS để quyết định goroutines nào sẽ được perform I/O.

Q&A

Q: Tuy context switch của goroutines rẻ, nhưng mà giờ có cả triệu goroutines thì nó cũng chậm chứ?

A: Hỏi hay đấy, nhưng go scheduler cũng giống thread scheduler. Với các OS ngày nay thì độ phức tạp của scheduling algo là O(1). Nên việc có bao nhiêu goroutines không ảnh hưởng tới context switch cost.

Q: Ủa sao cái blocking goroutine mechanism của netpoller nhìn giống giống epoll/kqueue trong Unix vậy.

A: Pro ghê, cách mà goroutines được xử lý khi bị blocking khá giống với event driven trong C. Thật ra under the hood thì Go cũng sử dụng epoll/kqueue luôn. Bạn có thể đọc source Go ở netpoller để tìm hiểu thêm.

Nguồn

 1. Analysis of the Go runtime scheduler - http://www.cs.columbia.edu/~aho/cs6998/reports/12-12-11_DeshpandeSponslerWeiss_GO.pdf
 2. The Go net poller - https://morsmachine.dk/netpoller
 3. The Go scheduler - https://morsmachine.dk/go-scheduler
 4. Why Go routines stack infinite - https://dave.cheney.net/2013/06/02/why-is-a-goroutines-stack-infinite
 5. How Go routines work - http://blog.nindalf.com/how-goroutines-work/
 • LinkedIn
 • Tumblr
 • Reddit
 • Google+
 • Pinterest
 • Pocket